Powrót na górę strony

Możliwości HR:Temp

Profile stanowisk

W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań związanych z doborem pracowników, tworzymy wzorzec kwalifikacji zawodowych danego kandydata. Przy budowie profilu odpowiedniego pracownika uwzględniamy wiedzę, umiejętności zawodowe i kwalifikacje oraz cechy osobowościowe niezbędne na danym stanowisku. Dzięki ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą oraz specjalistami w dziedzinie HR danej organizacji, przygotowany opis staje się niezwykle przydatnym narzędziem wspierającym proces doboru pracowników.

Temp

Rozwój pracowników

Stworzenie motywującego środowiska pracy i wdrożenie działań, które poprzez motywację będą przekładały się na satysfakcję pracownika jest istotną składową budowania zaangażowania pracowników w realizowane przez nich zdania.

Temp

Motywowanie

Rozbudzenie zaangażowania pracowników w życie zawodowe, poprzez wykorzystywane narzędzia HR, przyczynia się nie tylko do efektywniejszej pracy, czy chęci doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, ale również do zwiększenia poczucia identyfikacji z firmą oraz udziału w sukcesie organizacji.


Temp

Rozwój kompetencji

Zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych, poprzez stosowane narzędzia HR, daje możliwość przyczynienia się nie tylko do rozwoju pracownika, ale również rozwoju całej organizacji. Cele i potrzeby pracowników podlegają ciągłym zmianom, dlatego tak ważne jest, aby wzmocnić zasoby pracownika. Można to zrealizować poprzez rozwój osobisty tj. szkolenia, kursy i warsztaty. Aby zaplanować odpowiedni system ścieżek karier zawodowych bierzemy pod uwagę, zarówno cele i plany rozwojowe firmy, ale również cele pracowników. Planujemy rozwój pracownika poprzez podnoszenie jego kompetencji i wiedzy, aby mógł osiągać kolejne szczeble kariery w hierarchii firmy.

Temp

Ocena pracownicza

Proces oceny pracowniczej umożliwia nie tylko pełnienie funkcji motywującej, czy administracyjnej, ale również odpowiednie zarządzanie umiejętnościami i potencjałem rozwojowym. Pozyskane informacje służą potrzebom rekrutacyjnym, weryfikacji systemu wynagrodzeń oraz planowaniu ścieżek kariery zawodowych.

Temp

Narzędzia HR

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wykorzystujemy wiele profesjonalnych narzędzi służących do skutecznej selekcji kandydatów. Wykonujemy badania inteligencji, osobowości, odporności na stres, badamy motywację i umiejętności zawodowe pracowników. Tworzymy również funkcjonalne modele kompetencyjne, odpowiednie dla Twojej Firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki i celów biznesowych. W poszukiwaniu nowych rozwiązań wyróżniamy się elastycznością działania i profesjonalizmem. Nasze działania nie ograniczają się tylko do wyłonienia idealnego kandydata, ale również wspierają Twoją Firmę w budowaniu i umacnianiu kultury organizacyjnej, co zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności Twojej Firmy na rynku.


Rekrutacja i selekcja Polityka personalna firmy nabiera coraz większego znaczenia w procesie funkcjonowania każdej organizacji.

Arrow Pracodawca pragnie przyjąć do pracy najlepszego kandydata, który nie tylko będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, ale i wpisze się osobowościowo w strukturę firmy.

ArrowHR consultancy zidentyfikuje dla Twojej Firmy: wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie potencjalnego kandydata, tak aby zapewnić pracownika spełniającego oczekiwania.
Executive search

Temp

Naszym głównym zadaniem jest znalezienie kandydata o dużym potencjale kompetencyjnym oraz intelektualnym. Skutecznie „wyławiamy” szczególnie cenionych na rynku specjalistów oraz managerów wyższego i średniego szczebla, zarówno w Polsce jak i za granicą. Nawiązujemy z nimi kontakt w celu złożenia satysfakcjonującej propozycji biznesowej. Przeprowadzamy proces rekrutacji, gwarantując przy tym, rzetelność i pełną poufność.


HR consultancy to nowoczesne i profesjonalne podejście do procesu rekrutacji. Zrozumienie potrzeb naszych klientów jest kluczowym elementem naszej pracy.

Arrow Dzięki naszemu doświadczeniu wypracowaliśmy metody, które pozwalają skutecznie osiągnąć wyznaczone cele, jednakże do każdego nowego zadania podchodzimy w indywidualny sposób.

ArrowWspółpracę rozpoczynamy od zidentyfikowania oczekiwań klienta, specyfiki danej branży, jak również od poznania kultury organizacyjnej. Naszym priorytetem jest zaufanie klientów oraz przejrzyste zasady współpracy. Z pasją poszukujemy potencjału i kompetencji w ludziach.